ensv

Lysekils kommuns skolĂĄrskort

Från hösten 2016 har skolbarn i kommunen ett skolårskort till Havets Hus som en del av ett samarbete mellan Lysekils kommun och Havets Hus.

I samarbetet med Lysekils kommun erbjuder Havets Hus skolårskort för alla elever i för- och grundskolan, giltigt mellan augusti till juni varje skolår. Havets Hus erbjuder även ett utbildningsprogram som lärare och elever kan ta del av.

– Utbildningsprogrammet innebär bland annat att lärarna får tillgång till studiematerial och kan använda Havets Hus som ett externt klassrum, säger Maria Jämting, VD på Havets Hus.

Naturliga mötesplatser

Samarbetet mellan Lysekils kommun och Havets Hus är framtaget inom det kommunala projektet ”Integration 2016”. Projektets syfte är att skapa integrationsfrämjande aktiviteter och mötesplatser för kommunens invånare.

– Havets Hus är redan en naturlig mötesplats för många kommuninvånare och turister i Lysekil. Skolårskorten skapar en möjlighet för alla familjer i Lysekils kommun att mötas och utbyta erfarenheter – med havet som utgångspunkt, säger Sanna Lannesjö, integrationssamordnare i Lysekils kommun.

Här finns ett brev som beskriver skolårskortet: Skolårskortsinfo-2016-08-18

Antalet nyanlända ökade i Lysekils kommun under 2015. Kommunen fick under 2016 bidrag för särskilda integrationsfrämjande insatser. Syftet med projektet är att skapa ökad integration och sysselsättning.

Vad är integration?

Integration är i dagens Sverige ett begrepp som uppträder i många olika sammanhang. Begreppet används oftast för att rubricera den process genom vilka personer med annat etniskt ursprung än den svenska blir delaktiga i samhället men handlar egentligen om att alla samhällsinvånare känner sig delaktiga i samhället. Integration förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle

Borttappade kort eller gammal giltighetstid pĂĄ kortet

Under hösten 2019 kommer digitala skolårskort att tas fram. När det är klart kommer skolorna att få länkar som eleverna kan använda för att ladda ner sin kort. Tills dess att det är klart går det bra att ha med ditt gamla kort eller uppge skola och klass i receptionen så får eleven fritt inträde.


↑
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!