sven

Lysekils kommuns skolĂĄrskort

Från hösten 2016 har skolbarn i kommunen ett skolårskort till Havets Hus som en del av ett samarbete mellan Lysekils kommun och Havets Hus.

I samarbetet med Lysekils kommun erbjuder Havets Hus fritt inträde för alla elever i för- och grundskolan inom Lysekils kommun, mellan augusti till juni. För att besöka akvariet på fritiden uppger eleven sitt namn, skola och klass i Havets Hus entré så släpps de in.  

Havets Hus erbjuder även ett utbildningsprogram som lärare och elever kan ta del av. Utbildningsprogrammet innebär att att skolklasserna får lektioner på Havets Hus. Havets Hus kan besöka skolorna och hålla lektioner där också men då avgår ytterligare två lektioner per tillfälle för restid och förberedelser. Bäst är alltså att komma till Havets Hus. 

Antal lektioner respektive skola får boka gratis per läsår.

Grundsärskolan 1
Skaftö och Berg 2
Stångenäs och Bro 5
Gullmarsskolan F-6 5
Gullmarsskolan 7-9 6
Mariedal 6

Lärarna kan även få tillgång till visst studiematerial och kan använda Havets Hus akvarium som ett externt klassrum.

Vill man hyra Havets verkstad för egna lektioner där utgår ordinarie hyreskostnad. Läs mer här. 

Länkar

UNDERVISNINGSMATERIAL ATT LĂ…NA GRATIS

Vi lånar ut brickor för Artbingo som kan användas i akvariet.

Vi har även digitalt undervisningsmaterial för lärare som togs fram i samband med skolprojektet ”Marine Mammals Science Education”. Det materialet består av både praktiska övningar och teorilektioner, och kan laddas ner här: Material att ladda ner . Dessa lektioner erbjuds även på Havets Hus och kan hållas ute på skolor av oss.


↑
Havets Hus i Lysekil