ensv

Lysekils kommuns skolĂĄrskort

Från hösten 2016 har skolbarn i kommunen ett skolårskort till Havets Hus som en del av ett samarbete mellan Lysekils kommun och Havets Hus.

I samarbetet med Lysekils kommun erbjuder Havets Hus skolårskort för alla elever i för- och grundskolan, giltigt mellan augusti till juni varje skolår. Havets Hus erbjuder även ett utbildningsprogram som lärare och elever kan ta del av.

– Utbildningsprogrammet innebär bland annat att lärarna får tillgång till studiematerial och kan använda Havets Hus som ett externt klassrum, säger Maria Jämting, VD på Havets Hus.

Naturliga mötesplatser

Samarbetet mellan Lysekils kommun och Havets Hus är framtaget inom det kommunala projektet ”Integration 2016”. Projektets syfte är att skapa integrationsfrämjande aktiviteter och mötesplatser för kommunens invånare.

– Havets Hus är redan en naturlig mötesplats för många kommuninvånare och turister i Lysekil. Skolårskorten skapar en möjlighet för alla familjer i Lysekils kommun att mötas och utbyta erfarenheter – med havet som utgångspunkt, säger Sanna Lannesjö, integrationssamordnare i Lysekils kommun.

Här finns ett brev som beskriver skolårskortet: Skolårskortsinfo-2016-08-18

Projekt Integration 2016

Antalet nyanlända har ökat i Lysekils kommun under 2015. Kommunen har fått ett statsbidrag för särskilda integrationsfrämjande insatser under 2016. Syftet med projektet är att skapa ökad integration och sysselsättning.

Vad är integration?

Integration är i dagens Sverige ett begrepp som uppträder i många olika sammanhang. Begreppet används oftast för att rubricera den process genom vilka personer med annat etniskt ursprung än den svenska blir delaktiga i samhället men handlar egentligen om att alla samhällsinvånare känner sig delaktiga i samhället. Integration förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle

Borttappade kort eller gammal giltighetstid pĂĄ kortet

Har du inte fått något årskort eller om du har tappat bort ditt kort, kom till Havets Hus reception och uppge namn, klass och skola så utfärdar vi ett nytt kort åt dig. Har du kvar ditt gamla kort men med gammal giltighetstid, ta med det till oss så får du en ny giltighetstid på kortet.


↑
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!