sven

Gullmarsfjorden

Gullmarsfjorden, eller Gullmarn, är Sveriges enda riktiga tröskelfjord. Vid mynningen utanför Lysekil är djupet nästan 40 meter men sträcker sig sedan ända ner till 120 meter längre in i fjorden. Det innebär att man kan hitta ett spännande djurliv här som i vissa fall är väldigt likt det som finns längre ut till havs.

De marina forskarna har mycket att undersöka i Gullmarsfjorden och dess närområden. I denna unika miljö kan forskarna på nära håll studera allt från små djur som krill och nordhavsräkor. Man har även gjort storskaliga försurningsexperiment i jättelika mesokosmer.

Ett flertal av våra stora forskningsinstitutioner och universitet finns representerade helt eller delvis i området, som Göteborgs Universitets center för marin forskning och innovation – Kristineberg Center, Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) Havsfiskelaboratorium, IVL Svenska miljöinstitutet och Uppsala universitets biologiska station Klubban.


↑
Havets Hus i Lysekil