sven

Det fria vattnet

De fria vattenmassorna, eller pelagialen som det också kallas, är ett enormt ekosystem. Medan vi på land kan se några fåglar som flyger i skyn så är hela vattenmassan i havet ett myller av liv – från de minsta mikroskopiska växtplanktonen till de stora fiskstimmen.

På Havets Hus kan du bland annat se svävande maneter på nära håll och kolla in hur tätt gråsejarna simmar i sitt stim.


↑
Havets Hus i Lysekil