sven

Det fria vattnet

De fria vattenmassorna, eller pelagialen som det också kallas, är ett enormt ekosystem. Medan vi på land kan se några fåglar som flyger i skyn så är hela vattenmassan i havet ett myller av liv – från de minsta mikroskopiska växtplanktonen till de stora fiskstimmen.

22

På Havets Hus kan du bland annat se de svävande maneterna på nära håll och kolla in hur tätt gråsejarna simmar i stimmet.


↑
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!