sven

Samarbete för biologisk mångfald

Från små maskar till valhajar och molekyler till hela ekosystem – på vår jord finns ett fascinerande stort antal livsformer som gemensamt kallas biologisk mångfald. Mångfalden är omfattande och spännande men försvinner så snabbt att vi måste agera nu om vi vill skydda den, utforska och förstå dess komplexitet. För att nå dessa mål strävar Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) efter att länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet kring biologisk mångfald samt att utöka och vidareutveckla forskningen om biodiversitet.

Centret är ett samarbete mellan tretton olika partner, varav Havets Hus är en, och har sitt säte vid Göteborgs universitet. Tillsammans vill vi samla forskarna och allmänheten för att skapa ökad förståelse och uppskattning för naturen omkring oss.

Lär mer här: http://ggbc.gu.se/

Bild: Logga Göteborgs Globala Biodiversitetscenter GGBC


↑
Havets Hus i Lysekil