sven

Tillgänglighetsredogörelse för hemsidan

Tillgänglighet för www.havetshus.se. Havets Hus i Lysekil AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.havetshus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.havetshus.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss, maria.jamting@havetshus,se. Då vi är en liten organisation kan det dröja några dagar innan vi kan återkoppla till dig.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post till havetshus@havetshus.se
• ring 0523-668161

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig till maria.jamting@havetshus,se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
Alla bilder har ännu ej fått textalternativ
Alla knapar har ännu ej fått textalternativ
Alla filmer har ännu ej fått textning och syntolkning.

Alla pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade

Oskäligt betungande anpassning
Havets Hus i Lysekil AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
• PDF-dokument publicerade efter 23 september 2018.
• Syntolkning av filmer publicerade efter 23 september 2020.
• Textning av filmer publicerade efter 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.
Webbplatsen publicerades den 2013-04-29
Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-07-07


↑
Havets Hus i Lysekil