sven

Buller i havet

Många ljud i havet är naturliga, men en hel del är onaturliga och undervattensbuller är ett allt mer uppmärksammat problem. Än så länge vet vi ganska lite om hur buller påverkar djur i havet, men man vet att fisk, marina däggdjur och en del ryggradslösa djur blir stressade, ändrar sitt beteende och äter mindre om de utsätts för fartygsbuller. Forskarna Torbjörn Johansson och Anna-Sara Krång vid IVL Svenska Miljöinstitutet är några som studerar ljud och buller i havet. De använder hydrofoner för att bland annat undersöka och spela in buller från fritidsbåtar.


Havets Hus har tillsammans med personalen på färjan som trafikerar mellan Lysekil och Fiskebäckskil även ett tumlarprojekt. Tumlarobservationer görs här för att se om tumlarna undviker att vara i Gullmarn under juli, den mest båtintensiva tiden på året då det är mycket buller i havet.


PĂĄ Havets Hus kan du lyssna pĂĄ olika ljud i havet, naturliga sĂĄsom onaturliga.

I samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet


↑
Havets Hus i Lysekil