sven

Västerhavet

Västerhavet kallas havet utanför den svenska västkusten. Det sträcker sig mot Danmark och Norge och ut mot Nordsjön. Här kryllar det av liv. Från fiskar, krabbor och musslor till sjöstjärnor, havsanemoner och sälar.

I Västerhavet ryms de två mindre haven Skagerrak och Kattegatt. Strömmarna i dessa vatten påverkar varandra och bidrar till det rika livet under ytan. Till exempel förs plattfiskyngel från Nordsjön in med strömmen längs Danmarks kust och når så småningom de skyddade vikarna på Sveriges västkust där de växer till fullvuxna plattfiskar.

Denna karta visar strömmarna i Skagerrak och Kattegatt.

Bild: Västerhavet

Skagerrak är det vatten där det finns mest arter i hela Sverige. Här bor runt 1500 djur och växter vilket bland annat beror på att salthalten är så hög – runt 30 promille eller mer. Skagerraks öppna hav sträcker sig in mellan öarna i Bohusläns skärgård, till badvikar och djupa fjordar som Gullmarsfjorden.

I Kattegatt minskar salthalten drastiskt efter hand som man kommer längre söderut och tillflöden från åar och älvar ökar. Kring Öresund är saltnivån endast runt 15 promille. Artrikedomen är därför bara drygt hälften så stor som i Skagerrak. Omkring 800 växter och djur lever här.

Här finns en länk till artdatabasen Livet i havet med vanliga marina arter i Sverige.


↑
Havets Hus i Lysekil