sven

PLAST I HAVET

Plastrelaterade föroreningar är idag ett globalt problem som till stor del orsakas av vanlig konsumtion, sjöfart, fiske samt förpackningsindustrin. I havet skadar plasterna djur och de små nedbrutna mikroplasterna binder gifter. Mycket av den plast man hittar i miljön kommer från engångsartiklar. En minskning av användning av engångsförpackningar tillsammans med korrekt avfallshantering kan därför minska nedskräpningen. Både forskning om var mikroplasterna tar vägen i näringsväven och korrekt kommunikation kring plastproblematiken är därför viktigt för att man ska kunna få stopp på detta stora miljöproblem.

Bild: mikroplaster i hudvĂĄrdsprodukter

Havets Hus är även med på strandstädardagar och jobbar ihop med andra aktörer i Lysekils kommun med målet att minska nedskräpningen av havet . Läs mer om plaster och vad man själv kan göra för att förbättra situationen i havet under fliken ”- FRISKARE HAV”.

På denna sida finns information om ett samarbete kring att öka kunskapen om biologisk mångfald i havet:

Bild: makroplaster i Bökevik


↑
Havets Hus i Lysekil