sven

PLAST I HAVET

Plastrelaterade föroreningar är idag ett globalt problem som till stor del orsakas av vanlig konsumtion, sjöfart, fiske samt förpackningsindustrin. I havet skadar plasterna djur och de små nedbrutna mikroplasterna binder gifter. Mycket av den plast man hittar i miljön kommer från engångsartiklar. En minskning av användning av engångsförpackningar tillsammans med korrekt avfallshantering kan därför minska nedskräpningen. Både forskning om var mikroplasterna tar vägen i näringsväven och korrekt kommunikation kring plastproblematiken är därför viktigt för att man ska kunna få stopp på detta stora miljöproblem.

Bild: mikroplaster i hudvĂĄrdsprodukter

Havets Hus är även med på strandstädardagar och jobbar ihop med andra aktörer i Lysekils kommun med målet att minska nedskräpningen av havet . Läs mer om plaster och vad man själv kan göra för att förbättra situationen i havet under fliken ”- FRISKARE HAV”.

Havets Hus har deltagit i flera projekt om skräp i havet. Ihop med forskarna Anna-Sara Krång och Maria Granberg vid IVL Svenska Miljöinstitutet studerar vi nu hur plast på våra stränder bryts ner och påverkar djuren som lever där.

På denna sida finns information om ett samarbete kring att öka kunskapen om biologisk mångfald i havet:

Bild: makroplaster i Bökevik


↑
Havets Hus i Lysekil