sven

Mjuka bottnar

Till mjuka bottnar räknas sandstränder men även grus och lera. Lerslätter på ett par kilometers djup är faktiskt vår vanligaste livsmiljö på jorden. Många djur som bor på mjuka bottnar syns sällan eftersom de lever nedgrävda.

cylinderrosålgräsängarna, de häftiga hajarna som bor lite djupare och de otroligt vackra cylinderrosorna och sjöpennorna som bor på de stillsamma lerslätterna. Visste du att de sistnämnda djuren är släkt med koraller?


↑
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!