sven

Mjuka bottnar

Till mjuka bottnar räknas sandstränder men även grus och lera. Lerslätter på ett par kilometers djup är faktiskt vår vanligaste livsmiljö på jorden. Här simmar hajar och rockor. Vackra cylinderrosor och sjöpennor filtrerar vattnet. Många djur som bor på mjuka bottnar syns sällan eftersom många av dem lever nedgrävda.

Bild: Cylinderros

De grunda vikarna är särskilt viktiga livsmiljöer i havet. Här finns gott om mat och skydd för rovdjur bland tångruskor och ålgräs. Se bilden på ålgräs nedan. Det är inte för inte som dessa områden kallas för havets barnkammare. Ålgräsängarna binder även sand och lera så att stränderna skyddas från erosion. Rotsystemen hos ålgräset tar dessutom upp massor av koldioxid från vattnet och för ner i botten, vilket motverkar klimatförändringar.

På en del platser har ålgräsängarna försvunnit. Övergödning har gjort att grunda vikar växt igen av fintrådiga alger som hindrar ljuset att nå ålgräset. De grunda vikarna är ofta hårt exploaterade av till exempel muddring, båttrafik och skuggande bryggor. För att bevara och återfå de viktiga ålgräsängarna och naturliga vikar så finns strandskyddet och det pågår en hel del restaureringsarbeten av forskare och miljöföretag.

Bild: Ålgräsäng i Pinnevik

↑
Havets Hus i Lysekil