sven

Mjuka bottnar

Till mjuka bottnar räknas sandstränder men även grus och lera. Lerslätter på ett par kilometers djup är faktiskt vår vanligaste livsmiljö på jorden. Här simmar hajar och rockor. Vackra cylinderrosor och sjöpennor filtrerar vattnet. Många djur som bor på mjuka bottnar syns sällan eftersom många av dem lever nedgrävda.

cylinderros


↑
Havets Hus i Lysekil