sven

Rödlistan

Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige och varför arterna är hotade. Det är en redovisning av hur det går för Sveriges djur, växter och svampar. Rödlistan klassar in de svenska bestånden av olika djur och växter i sex olika kategorier beroende på hur utrotningshotade de är. På Havets Hus artskyltar kan du se om djuren finns på rödlistan och i så fall vilken hotkategori de tillhör.

Det är Artdatabanken som på Naturvårdsverkets uppdrag tar fram Sveriges rödlista.

Så här klassificeras arterna:

Bild: Artklassificering

I Sverige används indelningen:

Nationellt utdöd, RE

Akut hotad, CR

Starkt hotad, EN

SĂĄrbar, VU

Nära hotad, NT

Livskraftig, LC

 

Här finns länk till den senaste svenska rödlistan.

Här finns en länk till den internationella rödlistan.

 


↑
Havets Hus i Lysekil