sven

Internationella dagen för biologisk mångfald

Den 22:a maj firas den internationella dagen för biologisk mĂĄngfald. Biologisk mĂĄngfald handlar om mĂĄngfalden och variation inom och mellan arter och ekosystem. Den gör att naturen kan anpassa sig och ger oss sĂĄdant vi behöver för att leva, sĂĄsom mat och ren luft. Idag är biologisk mĂĄngfald en av de planetära gränser som människan överskridit mest och krafttag behövs för att vända utvecklingen. Exempelvis har en tredjedel av alla korallrev försvunnit och ca 90% av världens fiskbestĂĄnd är fiskade till sin gräns.

Globalt sett har dessa faktorer störst påverkan på naturen:
1. Land- och havsanvändning. Exempelvis skogsavverkning, gruvbrytning och oljeborrning.
2. Direktexploatering av djur och växter. Exempelvis jakt och fiske.
3. Klimatförändringar.
4. Utsläpp. Exempelvis från industrier och fordon.
5. Främmande arter som sprider sig till nya områden och slår ut andra arter.

Läs mer:

https://www.globalamalen.se/internationella-dagen-biologisk-mangfald/, https://www.wwf.se/stoppa-utrotningen/

Havets Hus bevarandeprojekt
Under maj har vi försett de småfläckiga rödhajar som ska släppas ut den 28 juni med sändare. Hur det gått till och varför detta är viktigt är något vi kommer att prata om under guidens val den 22:a maj.

På Havets Hus har vi följande program den 22:a maj 2022

TidAktivitet
11.30 Dagens matning
13:00 Guidens val, om sändarförsedda hajar
14:00 Visste du att…

Reservation för ändringar

Programmet genomförs i samarbete med:


↑
Havets Hus i Lysekil