sven

Internationella dagen för biologisk mångfald

Den 22:a maj firas den internationella dagen för biologisk mĂĄngfald. Det firar vi pĂĄ lördag den 25:e maj med att bland annat premiärvisa filmen ”Ett hav av maneter”. Filmen är ett samarbete mellan Havets Hus och Världsnaturfonden, och har producerats av Ekoscene under vĂĄren 2024.

Program lördag 25 maj 2024

Tid Aktivitet
11:00 Filmpremiär – ”Ett hav av maneter”
11:30 Kom nära djuren, vid visningsakvariet
13:00 Vad är biologisk mångfald i havet?
14:00 Matning

Reservation för ändringar

Biologisk mĂĄngfald handlar om mĂĄngfalden och variation inom och mellan arter och ekosystem. Den gör att naturen kan anpassa sig och ger oss sĂĄdant vi behöver för att leva, sĂĄsom mat och ren luft. Idag är biologisk mĂĄngfald en av de planetära gränser som människan överskridit mest och krafttag behövs för att vända utvecklingen. Exempelvis har en tredjedel av alla korallrev försvunnit och ca 90% av världens fiskbestĂĄnd är fiskade till sin gräns.

Globalt sett har dessa faktorer störst påverkan på naturen:
1. Land- och havsanvändning. Exempelvis skogsavverkning, gruvbrytning och oljeborrning.
2. Direktexploatering av djur och växter. Exempelvis jakt och fiske.
3. Klimatförändringar.
4. Utsläpp. Exempelvis från industrier och fordon.
5. Främmande arter som sprider sig till nya områden och slår ut andra arter.

Läs mer:

https://www.ipbes.net/global-assessment

www.wwf.se/biologisk-mangfald/#varfor-ar-den-viktig

www.cbd.int/biodiversity-day

www.iucn.org/news/202310

Hajslapp 2021

Havets Hus bevarandeprojekt
Havets Hus har flera projekt för att stärka den biologiska mångfalden i havet. Längst har vi arbetat med småfläckig rödhaj, som när vi började 2003 vad rödlistad men som nu längre inte är det även om den fortfarande är fredag. På senare år har vi startat projekt för de hotade arterna knaggrocka och torsk. Knaggrocka föds och växer upp i akvariet för att sedan sättas ut medans torsken hämtas in som småtorsk, som får växa upp i skyddad miljö, för att sedan sättas ut när de har bättre förutsättningar att överleva. Läs mer på vår sida om våra projekt. Här finns information om hajsläppet.

Programmet genomförs i samarbete med:


↑
Havets Hus i Lysekil