ensv

Grundskola

004

Marin pedagogik på Havets Hus. Här finns fina möjligheter till kunskapsbildning inom havsrelaterade ämnen. Alla lektioner är anpassade efter läroplanen.

Se följande länk från Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän om vårt samarbete och hur ett skolbesök på Havets Hus upplevs.

Priser för skolelever och lärare

Entré till Havets Hus Pris per person
Barn 5-12 ĂĄr 40 kr
Ungdom 13-20 ĂĄr 60 kr
Vuxen 90 kr

Lärare har fri entré med grupp.

Lektioner Pris per klass*
Lektion 45 minuter 900 kr
Lektion förskola 20 minuter 600 kr

* priset gäller för maximalt 25 elever. Större klasser kontaktar Havets Hus gästservice för en offert.

Tänk på att komma i tid till er bokade lektion. Om ni kommer sent kan vi inte garantera att vi kan genomföra hela den lektion som ni har bokat.

Välkommen till Havets Hus skolverksamhet för grundskolan! Bokar ni en lektion eller guidning bjuder vi på skolmaterial som komplement.

I september 2018 stänger vi akvariet för om- och tillbyggnad och öppnar igen våren 2019. Vi kommer gärna till er och håller lektioner på plats på er skola. Till lektionspriset tillkommer då färdtidsersättning om 600 kr per påbörjad timme (enligt Eniro + 30 min) samt för en timme för förberedelser på plats.

Vill ni komma till Lysekil även om akvariet är stängt kan vi ordna alternativa lokaler för lektioner till självkostnadspris.

 

”All forskning visar att det är bra att stimulera fler sinnen än att bara se och höra. FĂĄr man lukta, smaka, röra och prata med varandra sĂĄ lär man sig betydligt mer än när man bara läser en bok”

Anders Szczepanski, forskare och chef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet och medlem i Havets Hus vetenskapliga inspirationsråd.

 

Lektioner som erbjuds, anpassade efter läroplanen.

För mer detaljerade lektioner efter läroplanen tryck på länken:
Detaljerade lektioner 2018

Förskola

Konstiga djur i havet
Vi lär oss om hur sjöstjärnor, krabbor, snäckor och andra ”konstiga djur” fungerar och lever. Här kan vi ha med oss en mobil klapptank med dessa djur när vi reser ut till skolorna.

Ă…k 1-3

Hur fungerar vatten?
Vi experimenterar och lär oss om vattnets egenskaper. Vi tittar på vattens olika former samt egenskaper. Vi leker med språngskikt och karamellfärger. Barnen får experimentera och göra egna undersökningar.

Vad är en fisk?
Vi lär oss om fiskarnas liv, olika arter och vad som behövs när man bor och simmar i vattnet. Eleverna får lära sig på ett interaktivt sätt där de får själva tänka

Konstiga djur i havet
Vi lär oss om hur sjöstjärnor, krabbor, snäckor och andra ”konstiga djur” fungerar och lever. Här kan vi ha med oss en mobil klapptank med dessa djur när vi reser ut till skolorna.

Ă…k 4-6

Livets utveckling
Vi delar in havets djur i olika grupper och tittar på hur de är släkt med varandra trots att vissa kan se ganska olika ut. Vi diskuterar hur livet uppstod och utvecklades i havet. Vi blandar teori och övningar.

Konstiga djur i havet
Vi lär oss om hur och var sjöstjärnor, sjöborrar, havstulpaner och andra ”konstiga djur” och ser ut..

Att leva i vatten
Vi lär oss om olika livsmiljöer och anpassningar i havet. Genom övningar diskuterar vi vad för egenskaper som krävs för att leva i havets olika miljöer. Vi tittar hur miljön på land jämfört med i vattnet har gett upphov till olika former och levnadsätt..

Vem äter vad?
Vi gör ett miljövänligt krabbspö och lär oss vem som äter vad. Vi undersöker med olika typer av mat och djur. Vi diskuterar varför krabbor tycker mer om musslor än gurkor.

Människan och havet, del 1
Vi gör ett miljövänligt krabbspö och vi genomför en övning om nedbrytning av skräp i havet.

Människan och havet, del 2
Quiz med frågor som rör hållbarhet. Avslutas med trolleri.

Dykfysiologi
Lektion + laboration – Genom praktiska övningar testar vi vår egen puls och muskelstyrka och hur den påverkas av kallt vatten. Eleverna får jämför sig med de marina däggdjuren.

Ă…k 7-9

Lektion

Livets utveckling
Vi lär oss om hur livet uppstod och utvecklades i havet. Vi diskuterar mångfald och vad som styr evolutionen. Vi funderar på hur man delar in naturen, försöker själva sortera olika organismer

Sveriges kust och havets ekosystem
Vi diskuterar ekosystem, biologisk mångfald och tittar på hur dessa ser ut utefter Sveriges salta och söta kuster.

Människan och havet
Vi studerar människans påverkan på haven och hållbar utveckling.

Jämförande anatomi

Lektion 1: Anatomipusslet – I mindre grupper pusslar vi ihop skelettet av en arm hos olika ryggradsdjur och diskuterar anpassningar till olika levnadssätt.

Lektion 2: Jämförande anatomi – vi går igenom den inre och yttre anatomin hos några olika djurgrupper.

Laboration: Jämförande anatomi – vi dissekerar fisk och bläckfisk

Dykfysiologi
Lektion + laboration – Genom praktiska övningar testar vi vår egen puls och muskelstyrka och hur den påverkas av kallt vatten. Eleverna får jämför sig med de marina däggdjuren.

Har ni ett särskilt ämne ni läser om och vill veta mer om? Fråga oss så anpassar vi lektionen efter det.

Vi lånar också ut lektions material via MARINE MAMMALS projektet, mer om det kan n i hitta här:
MARINE MAMMALS

Bokning

För bokningar, kontakta Gästservice, havetshus@havetshus.se, 0523-668161

För frågor om eller anpassning av lektionernas innehåll, kontakta Helen Sköld, akvariechef: helen.skold@havetshus.se, 0523-668164

OBS! Skolaktiviteterna måste bokas minst två veckor i förväg.

 

Resa till Havets Hus för endast 1000:-!

Om ni reser från en kommun inom Västra-Götalandsregionen har ni möjlighet att söka arrangörsstöd hos kommunens kulturhandläggare. Det är upp till varje kommun att avgöra vilken sorts aktiviteter som stödet gäller samt hur många som får stöd så det finns inga garantier att det beviljas men kolla upp det.

Läs mer här: http://www.kulturivast.se/kulturkatalogen-vast/om-kulturkatalogen-vast

Här finns länk till kontaktpersonen i respektive kommun: http://www.kulturivast.se/kulturkatalogen-vast/kommunala-samordnare

 

Medhavd fika mellan kl10-11.30 & 13-16

Skolelever, tillresande och andra som besöker anläggningen under ordinarie skoltid får fritt disponera den så kallade ”skolcafélokalen” för att äta medhavd matsäck under förutsättning av att plats finns i lokalen. Lokalen rymmer ca 15-20 elever. Var och en städar efter sig. Är lokalen full eller vid fika på andra tider, kontakta receptionen för att undersöka alternativ.


↑
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!