sven

Hummerhelg

På måndag börjar årets hummerfiske vilket uppmärksammas på Havets Hus. Det blir filmvisning hela dagarna i Gullmarssalen om hummer och vi visar upp fångstredskap och berättar om aktuella regler för fisket.

På måndag den 27 september 2021 kl 07:00 är det premiär för hummerfisket. Fritidsfiskare får sedan fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december. Det är endast tillåtet att använda hummertina med minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Vid fritidsfiske efter hummer får sammanlagt högst 6 hummertinor användas samtidigt.För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd). Om carapaxlängden på hummern inte uppgår till 9 centimeter ska den genast släppas tillbaka i havet.

Här finns samtliga regler som gäller för ĂĄrets hummerfiske: https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/sport–och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-information-till-skydd-av-arter/hummerfiske—regler.html

De som ger sig ut och fiskar bör också hålla utkik efter amerikansk hummer. Om man fångar en misstänkt amerikansk hummer eller misstänkt sjuk hummer skall man ringa direkt från båten till Mats Ulmestrand på Havsfiskelaboratoriet, SLU på 010-478 40 48 eller 076-840 77 97. Läs mer här: https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/amerikansk-hummer/

I akvarierna på havets Hus finns humrar i olika storlekar och färger. Den typiska färgen av en europeisk hummer är svart/marinblå och med en orange eller gulaktig kant. Den röda färgen orsakas av ett pigment i skalet som kallas astaxanthin, medan den den blå färgen orsakas av pigmentet crustacyanin. Crustacyanin (blått pigment) försvinner vid kokning, medan astaxanthin stannar, det är därför kokt hummer är röd.


↑
Havets Hus i Lysekil