ensv

BusshĂĄllplatsen vid Havets Hus

LYSEKILS KOMMUN, KYRKVIK, HAVETS HUS, BUSSHÅLLPLATS FÖR DUBBELDÄCKARE – AV- PÅSTIGNING TURBUSSAR TILL HAVETS HUS UNDER PÅGÅENDE OMBYGGNAD AV HÅLLPLATSEN.

Turbussar till Havets Hus – möjligheter till av- pĂĄ stigning för passagerare under pĂĄgĂĄende ombyggnadsarbeten.

1. Kör till Pinneviks parkeringen enl. pilad anvisning på bif. karta, vänd och lämna passagerare på Badhusgatan utanför serveringen enligt markering på bif. karta, fortsätt till Bangårdsgatan i Fiskhamnen för parkering.

2. Parkera turbussen på Bangårdsgatan i Fiskhamnen, passagerarna promenerar till Havets Hus, via Södra Hamnen.

3. Kör Drottninggatan till Norra Hamnen, stanna på busshållplats för av- påstigning, passagerarna promenerar till Havets Hus, enligt befintlig skyltning, Föreningsgatan, Lilla Kyrkogatan, bussen vidare till Bangårdsgatan, Fiskhamnen för uppställning.

4. Om besökande med rörelsehinder kommer med buss kontakta undertecknad för angöring Turistgatan.

Välkommen att kontakta Börje Löfstrand vid frågor och funderingar, tel. 0703195503.

Ombyggnadsarbeten kommer att pĂĄgĂĄ under tiden 26 sept. till 24 nov. 2017.

 

 


↑