ensv

Nytt från facebook

Havets Hus

Äntligen! Som vi har väntat på denna fina småfläckiga rödhajsmjukis. Den kostar 160 kr varav 20 kr går till Havets Hus hajprojekt.

Väldigt många av världens hajarter är hotade på grund av fiske. Det påverkar även andra djur och växter. Havets Hus sätter varje år ut några småfläckiga rödhajar som är födda och uppvuxna hos oss i Gullmarsfjorden. Hajarna är märkta så att man vid en eventuell återfångst ska kunna få reda på mer om hur de lever. De får vara ambassadörer för alla världens hotade hajar. Så var rädda om hajarna -världshaven behöver dem!

Jul 31st 1:42e m • No Comments