sven

Havets Hus vetenskapliga inspirationsrÄd

Havets Hus har ett vetenskaplig inspirationsrÄd bestÄende av personer som kan bidra med idéer och kunskap frÄn forsknings- och utbildningsvÀrlden. Det Àr 2-4 externa forskare samt en representant frÄn Havets Hus styrelse. Möten sker 1-2 gÄnger per termin och gÀller aktuella frÄgor, ex; Havets Hus utvecklingsprojekt eller egna idéer hur Havets Hus verksamhet kan utvecklas.

Medlemmar

RÄdet bestÄr av 2-4 externa forskare samt en representant frÄn Havets Hus styrelse. Möten sker 1-2 gÄnger per termin och gÀller aktuella frÄgor, ex; Havets Hus utvecklingsprojekt eller egna idéer hur Havets Hus verksamhet kan utvecklas.

Havets Hus vetenskapliga inspirationsrÄd bestÄr i dag av följande medlemmar:

Susanne Baden Àr professor i marin ekologi och ekofysiologi. Hon tog sin examen vid Köpenhamns universitet men har de senaste 30 Ären varit knuten till Göteborgs Universitet, Lovéncentret Kristineberg. DÀr forskar hon om hur olika stressfaktorer pÄverkar ekosystemen. Susanne har jobbat mycket med hur överfiske, övergödning, klimatförÀndringar och frÀmmande arter pÄverkar de marina livsmiljöerna. Ofta med ÄlgrÀsÀngar och dess invÄnare som modell.

GĂ©raldine Fauville Ă€r utbildad inom bĂ„de marinbiologi och pedagogik. Det senare med tonvikt pĂ„ kommunikation och IT. Hon Ă€r en av grundarna av European Marine Science Educator Association (EMSEA) och dessutom mycket aktiv kring mĂ€nniskans förstĂ„else av havet (”ocean literacy”) pĂ„ EuropanivĂ„. Just nu leder hon tvĂ„ projekt som utvecklar digitala verktyg för miljö- och marinundervisning för gymnasieskolor.

 Susanne Eriksson Àr docent i Marin Ekologi vid Göteborgs Universitet. Hon har arbetat pÄ Lovéncentret Kristineberg sedan 20 Är och vill stimulera alla att upptÀcka livet under ytan. Hon Àr sÀrskilt intresserad av krÀftdjur och andra djur som grÀver i lerbotten. Just nu forskar hon mest inom Àmnet ekofysiologi och dÄ med sÀrskilt fokus pÄ stressanpassningar i krÀftdjur.

Anders Szczepanski Àr  forskare och chef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet.

Annelie Hilvarsson Àr forskningsassistent vid Sveriges Lantbruksuniversitets havsfiskelaboratorium. Hon jobbar bland annat med mognads- och Äldersanalys av skarpsill och sill och med provtagning pÄ kommersiella fiskefartyg. Tidigare jobbade hon som forskare pÄ Göteborgs Universitet med kemikalier frÄn bÄtfÀrger och deras effekter pÄ det marina livet.

150513_vetenskapligtInspirationsrad

Anders Szczepanski, Helen Sköld akvariechef, Malin Werner (ersatt av Annelie Hilvarsson), Susanne Baden och Susanne Eriksson. Saknas pÄ bilden gör Géraldine Fauville.

ï»ż
↑
Havets Hus i Lysekil