sven

Havets Hus vetenskapliga inspirationsrĂĄd

Havets Hus har ett vetenskaplig inspirationsråd bestående av personer som kan bidra med idéer och kunskap från forsknings- och utbildningsvärlden. Det är 2-4 externa forskare samt en representant från Havets Hus styrelse. Möten sker 1-2 gånger per termin och gäller aktuella frågor, ex; Havets Hus utvecklingsprojekt eller egna idéer hur Havets Hus verksamhet kan utvecklas.

Just nu är rådet inte aktivt.

Medlemmar

Rådet består av 2-4 externa forskare samt en representant från Havets Hus styrelse. Möten sker 1-2 gånger per termin och gäller aktuella frågor, ex; Havets Hus utvecklingsprojekt eller egna idéer hur Havets Hus verksamhet kan utvecklas.


↑
Havets Hus i Lysekil