sven

Havets Hus har ömsat skal

Vi har byggt om och till Havets Hus. Akvariet har byggts ut med en femtedel och i de nya delarna finns flera nya akvarier med fokus pĂĄ livet i vĂĄra grunda omrĂĄden.

Två nya ledningar finns på plats, med fint Gullmarsvatten som dessutom nu också kyls för att våra djuplevande fiskar ska få en mycket bättre miljö. Med de nya akvarierna i den djupa delen har vattenmängden i akvariet ökat med hela 60%!

Flera nya pedagogiska installationer finns på plats och framförallt en databas där det går att hitta fördjupad information om arter och biotoper i våra svenska vatten. En ny hajart har också flyttat in, Storfläckig rödhaj. Förhoppningen är att även denna art ska ingå i vårt bevarandearbete. Läs mer om våra bevarandeprojekt här. 

En helt ny lektions- och laboratoriesal, Havets verkstad, står klar. Havets verkstad är utrustad med hjälp av Thordensstiftelsen. Havets verkstad finns på plan 1, bredvid restaurangen.

Den nya utrustningen tillsammans med närheten till akvarierna på Havets Hus gör att vi kan erbjuda en bred utbildning inom det marina området.

Butiken och receptionen har samlats i en ljus och fin entré. Antalet toaletter har fördubblats och det finns en trappa och hiss direkt upp till restaurangen. Hissen kan användas även direkt från utsidan vilket gör att tillgängligheten till restaurangen har ökat när akvariet är stängt.

Här är en planritning över akvariet.

De fyra stora akvarierna som byggs under 2020 har fyra olika biotoper från Gullmarsfjorden/Västerhavet. Mjukbotten, klippvägg med evertebrater, klippvägg med benfisk och grusbottnen.

Med de nya akvarierna på plats ökar saltvattenmängden med 70% sedan innan ombyggnationen, från 220 m3 till  370 m3.

Västra Götalandsregionen, Lysekils kommun  och Thordensstiftelsen stöttar Havets Hus utveckling.

VGR_run_png_proj_medfinans_transp

Fakta om om-och tillbyggnaden

 • Utökning av total lokalyta med 20%, frĂĄn 1600m2 till 1900m2.
 • Ombyggnad av 30% av befintliga lokaler, 470m2 av 1600m2.
 • Bättre undervisnings-, evenemangs- och mötesmöjligheter med ett nytt pedagogiskt rum pĂĄ 86m2 samt ny samlingssal pĂĄ 80m2.
 • Utökning av saltvattenmängden med 60% frĂĄn 220 m3 till 370 m3.
 • Uppfräschning av resterande lokaler.
 • Den totala kostnaden för HH2.0 byggentreprenad inklusive inredning blev 36 mkr. Budget vid beslut var drygt 33 mkr. Dvs kostnaderna ökade med 8%.
  De fyra stora akvarierna är budgeterade till 3,5 mnkr. Inklusive projektering och pågående investering av akvarier i Exposeum är prognostiserad totalkostnad ca 43,5 mnkr.
 • Finansiärer är Västra Götalandsregionen, 10 miljoner, Lysekils kommun*, 9,5 miljoner, Libero 500 tkr, Thordensstiftelsen 200 tkr och resterande medel kommer frĂĄn Havets Hus, lĂĄn har tecknats för 32 mnkr.
 • Projektet började inom förstudien av ”Rum under Ytan” i EU-projektet ”Business 2 Heritage” som drevs av Lysekils kommun.
 • Om- och tillbyggnationen pĂĄbörjades 3 september 2018 och stod klart i slutet av juni 2019. De fyra stora akvarierna byggs under 2020 och ska vara helt klara vĂĄren 2021.

*Lysekils kommun har omvandlat ett lĂĄn till eget kapital i bolaget.

Mer om- och tillbyggnationen, läs här!


↑
Havets Hus i Lysekil