sven

Upphandling

Sälsafari 2020-2023

Nytt avtal gällande sälsafariturer fr.o.m. den 1 april 2020 t.o.m. den 30 mars 2022 är ute på förfrågan nu.

Här finns underlaget: Nytt underlag kommer ut inom kort.

Anbudet postas till:
Havets Hus i Lysekil AB
Strandvägen 9
453 30 Lysekil
Märk kuvertet med ”Sälsafari”

Varor till souvenirbutiken

Varor till souvenirbutiken upphandlas under februari. Sista anbudsdag är 12 mars 2020. Underlaget finns här: Anbudsförfrågan butiken 2020


↑
Havets Hus i Lysekil