sven

Bli en del av Havets Hus familjen

Just nu pågår en upphandling för driften av vår restaurang, Bistro & Café Havets Hus. Är du intresserad eller känner någon som kan vara det? Här finns information och länk till alla handlingar. Sista dag för anbud är 2021-11-22.

Vi på Havets Hus vill skapa engagemang för livet i ett friskt hav. Via kunskap om havets alla ekosystem och nyttjande av dessa vill vi förmedla en fascination av och förståelse för betydelsen av havets ekosystemtjänster och bevarande av dessa. Vi ska vara en ledande kunskapsbildare om havet, med fokus på västerhavet genom att; erbjuda medskapande och inspirerande upplevelser, vara en professionell partner i skolundervisningen, delta i forskningsprojekt och göra forskningen begriplig och engagerande, visa och vara ett föredöme inom hållbarhet, såväl social, ekonomisk som ekologisk, aktivt verka för en bättre biologisk mångfald och ta vara på tidigare generationers kunskap och bygga på vetenskap och innovation.

För att göra detta behöver vi hjälp av krögare som delar vår passion för havet. Som ser vår unika verksamhet som en grund i sin egen utveckling. Som har god kvalité både på sina tjänster och sina produkter. Som ser möjligheter i att servera hållbara rätter från havet. Som tar ansvar för klimatet och den biologiska mångfalden. Som erbjuder en bra arbetsmiljö för sina medarbetare och som gillar att samarbeta.

Havets Hus har öppet alla dagar året runt, med undantag av julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. På sommaren har Havets Hus flest besökare och merparten är barnfamiljer. Under övrig tid är det förutom barnfamiljer även skolelever, pensionärer och gruppresor. Vi vill att den som driver vår restaurang håller öppet när vi har öppet och erbjuder ett utbud som uppskattas av de som besöker oss. Entrétrappa direkt från kajen och hiss från parkering gör att det finns goda möjligheter att också ha öppet när Havets Hus är stängt och använda det centrala och havsnära läget.

Havets Hus erbjuder en befintlig besöksbas som garanterar god tillströmning av gäster under framförallt sommarsäsongen. Övriga delar av året är Havets Hus gäster ett komplement till de kunder som ni vänder er till.

Välkommen med ert anbud!

Här finns allt underlag:

Drift av restaurang, Havets Hus i Lysekil AB | Havets Hus i Lysekil Aktiebolag, LYSEKIL (opic.com)


↑
Havets Hus i Lysekil