sven

Stötta havskatterna!

Var med och stötta havskatterna och andra hotade arter!

VAR MED OCH STĂ–TTA HAVSKATTERNA OCH ANDRA HOTADE ARTER!

Vi har byggt fyra nya större akvarier för djuplevande djur. Havskatterna kommer därför att få en bättre miljö vilket kan leda till ett bättre avelsarbete.

Havets Hus arbetar med flera fredade och/eller rödlistade arter varav småfläckig rödhaj är den mest kända. Över ett hundratrettio hajar har återinplanterats i havet sedan 2003 då projektet startade. Läs mer om bevarandearbetet här. Nu vill Havets Hus arbeta på ett liknande sätt med havskatter och knagg rockor, men det kommer att ta tid och kräver resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete?

Swisha valfri summa till 123 350 68 39

Skriv ”gĂĄva havskatt” i meddelandefältet. Om du ocksĂĄ anger din e-postadress sĂĄ kommer ett digitalt diplom som tack för hjälpen.

Ett nytt akvarium kostar upp till en halv miljon kronor och målsättningen är att bygga fyra nya akvarier i Gullmarsdelen av akvariet. Havets Hus arbetar på olika sätt för att få in medel till dessa akvarier och denna insamling är en viktig del.

Klart sedan tidigare är att det i samband med om – och tillbyggnationen kommer att byggas ett nytt stort akvarium och flera små i det grunda området. Dessutom flyttas ett av våra befintliga stora akvarier dit från den delen av lokalen som vi bygger om till entré. I det grunda området kommer det att finnas goda uppväxtmiljöer för hotade arter men de nya akvarierna i Gullmarsdelen är också viktiga för att vi ska lyckas. Vi hoppas att du vill vara med och bidra!

Läs om om- och tillbyggnationen här.

Läs mer om hotade arter här, rödlistan.

En redovisning av insamlat belopp kommer att görs på denna sida månadsvis, med första uppdatering i augusti.

Arkivbilder, havskatt längs upp och havskattyngel ovan. Foto: Roger Jansson / Havets Hus

Har du inte swish?

Det går också bra att föra över till vårt bankgiro:5108-3723 eller från utlandet IBAN: SE06 9500 0099 6034 1489 8969.Skriv ”gåva havskatt” i meddelandefältet. Tack för ditt stöd!

Vill du och ditt företag vara med och stötta projektet? Kontakta Havets Hus VD maria.jamting@havetshus.se eller 0705-216530.


↑
Havets Hus i Lysekil