ensv

Historik

Havets Hus – en källa till kunskap och nöje

 

Livet började i havet

Då vår planet bildades uppstod enorma vattenmassor över stora delar av klotet. Medan kontinenterna utformades rådde instabila förhållanden på land, medan havet erbjöd en relativt gynnsam miljö där liv kunde utvecklas och frodas. Livet på jorden anses därför ha uppstått i grunda marina områden för cirka fyra miljarder år sedan. Än i dag uppvisar den marina miljön en formrikedom som inte har sin motsvarighet i något annat ekosystem

 

squid2Kusterna och haven hemvist för många växt- och djurarter, en del fortfarande okända för människan. Världshavens rymder är enorma med ett medeldjup på närmare fyra kilometer och vår samlade kunskap om havets mångfald och funktion är fortfarande bristfällig.  Vi har större kunskap om månen.

 

Till skillnad från jordens landområden och luftrum har havet färre djurarter men många grupper finns bara här. Mer än två tredjedelar av jordens yta är täckt av oceaner och hav, och hela 98 % av allt vatten på jorden är saltvatten.

 

På Havets Hus finns hundratals arter från Västerhavet

Havet runt den svenska västkusten brukar kallas Västerhavet, och bestĂĄr av Skagerrak och Kattegatt. Om man riktigt hĂĄrdrar det är Skagerrak det enda av de svenska havsomrĂĄdena som är ett ”riktigt” hav. Det finns inga fysikaliska hinder för strömmar och vattenomsättning, och vattnet i djupet har en salthalt pĂĄ 35 promille, alltsĂĄ detsamma som i Atlanten. Vattenomsättningen är god, och vattnet är syrerikt frĂĄn ytan till botten.

005

Gullmarsfjorden, är en 25 kilometer lång fjord i mellersta Bohuslän; med bifjordarna Färlevfjorden och Saltkällefjorden är den omkring 30-35 kilometer. Det är Sveriges enda tröskelfjord med ett djup på 40 meter vid mynningen samt 120 meter i djuphålan, det skapar speciella förhållanden som innebär att 120 meters djup i fjorden liknar djuphavsmiljön i norska rännan på 600 meters djup. Bredden är 1-3 kilometer. Fjorden utgör Sveriges första marina skyddsområde.

 

 Havets Hus uppstod ur varvskrisen

”Lysekils kommun och Bohuslandstinget beslöt i början av 90-talet att bygga ett marint centrum, Havets Hus, vid Kyrkvik. Avsikten var att åstadkomma en plats för nöje och för samverkan mellan forskning och näringsliv samt för information och utbildning om västerhavets innehåll och värden. Vid Kyrkvik byggdes akvarium, informationslokaler, kontor för forskare och företag samt inkvartering för gäster. ”

 

I varvskrisens spår söktes efter alternativa näringar att satsa på för att skapa sysselsättning i området. Turismnäringen var då och är fortfarande en starkt växande näring. Det fanns inget akvarium alls på västkusten och då det fanns en hög marinbiologisk kompetens i Lysekil, vattenkvaliteten är mycket god samt att det fanns stort intresse från Lysekils kommun, bestämdes att det var i Lysekil som akvariet skulle byggas. Dåvarande Kristinebergs Marina Forskningsstation, Fiskeriverkets havsfisklaboratorium och Uppsala universitets biologiska station Klubban bedrev alla marinbiologisk forskning i Lysekils kommun. Havets Hus skulle bli länken mellan forskningen och allmänheten och sprida kunskapen om livet i havet samtidigt som verksamheten skapade turismgenererade intäkter och ökad sysselsättning.

 

Viktiga ĂĄrtal

  • 1993  Havets Hus invigdes
  • 1999  En utbyggnad genomfördes – Exposeum
  • 2005 Bildades Havets Hus i Lysekil aktiebolag
  • 2008 Havets Hus köper byggnader och anläggning av Lysekils kommun
  • 2008 Pedagogisk bangolfbana invigs och restaurangen byggs ut
  • 2009 Omfattande renovering av byggnaden som fortsatte under 2010
  • 2012  Barnens rum Ă…lgräsängen och klappakvariet Sjögurkan stod klart
  • 2013 Instiftas Havets Hus vetenskapliga inspirationsrĂĄd

↑
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!