ensv

Marine Mammals science education

Havets Hus är stolta att presentera vårt nya projekt Marina däggdjur och skolutveckling. Detta är ett EU Horizon 2020 sponsrat projekt med totalt 5 samverkande länder (Tyskland, Belgien, Polen, Danmark, Sverige). Projektet syftar till att öka intresset för naturvetenskap genom nya pedagogiska verktyg kopplade till aktuell forskning. Pedagogiskt material kommer att produceras för lärare verksamma inom både grundskola och gymnasium och utformas i enighet med de medverkande ländernas läromål och delar av materialet kan lånas ut till skolor.

Havets Hus erbjuder fri fortbildning för lärare i detta pedagogiska material vid fyra tillfällen i 2017: veckan innan skolstart inför höstterminen och under höstlovet samt v. 47.

Nedan hittar ni detaljerad information om dagarna:

  • veckan innan skolstart inför höstterminen
    (1-dagars utbildning 17 Augusti)
  • höstlovet
    (2-dagars utbildning 31 okt-1 nov;samt 1-dagars utbildning 3 nov)
  • vecka 47
    (exakta datum för 2-dagars utbildning kommer att fastställas inom kort)

Kontakta gärna Anna Lorenz för intresseanmälan eller frågor: Anna.Lorenz@havetshus.se.

Barn1

Fortbildningen av lärare är sponsrad av projektet! Kurskostnad, transport till och från kurs plats och logi är betalt – skolan behöver endast stå för lärarnas arbetstid.

Under 2018 fortsätter projektet med att erbjuda kurser/sommarskola för elever och ett symposium kommer att hållas – mer information om detta kommer!

Logo-MARINE-MAMMALS-science-education

 

This project is funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union under Grant Agreement no 710708.

Skärmklipp

Mer information om Marine Mammals science education finner du här:PM_Marine-Mammals_englisch


↑