ensv

Hajsläppet 2017

Måndagen den 7 augusti är det dags för årets hajsläpp. Det är småfläckiga rödhajar som fötts och växt upp på Havets hus och som nu ska ut i havet och förhoppningsvis bidra med mer information om arten i framtiden men också förstärka den fridlysta stammen.

Hajsläppet är en del i Havets Hus arbete för att bevara livet i havet och som också sker genom att vi informerar om olika arter och deras betydelse, den biologiska mångfalden och om hot som finns för havsmiljön.

Läs mer om bevarandeprojektet här

På denna sida kommer ni att kunna följa hajarnas resa från ägg till utsläpp i havet genom olika filmer under våren.

 brosk-Smaflackig-rodhaj-Scyliorhinus-canicula-bild-Linda-Nyman

Havets Hus och WWF

Havets Hus samarbetar med WWF som ger stöd till åtgärder som vidareutvecklar arbetet med uppfödning och utsättning samt informationsspridning om situationen för världens hajar. Detta samarbete möjliggör för Havets Hus att starta ett forskningsprojekt med avsikt att kartlägga genetiken hos både småfläckig rödhaj och knaggrocka i nordiska vatten. Läs mer om WWF här.


↑