ensv

Friskare hav

Världshaven står inför stora utmaningar både när det gäller nerskräpning, uppvärmning och överfiske. Konsekvenserna är många både för människor och djur men det finns saker som vi kan göra för att det ska bli bättre. Havets Hus arbetar med att öka kunskapen om vad man kan göra genom information i akvariet och genomför också bevarandeprojekt för olika arter.

Läs mer om bevarandeprojekten här.

Exempel på vad man kan göra för att förbättra situationen i havet:
Minska mängden plast i havet genom att återvinna dina sopor och aldrig lämna något skräp någonstans. Undvik engångsplast såsom plastmuggar och plastbestick. Låt inte tappade fiskeredskap vara kvar i havet. Handla mer sällan och välj naturliga material framför syntetiska. Tvätta mer sällan, vädra och torka av istället. Välj produkter utan mikroplaster (undvik polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polymethyl methacrylate och nylon). Verka för att din kommun anlägger gräsplaner istället för konstgräsplaner och kör dubbfria däck.
För att minska uppvärmningen och försurningen av haven kan man välja miljövänliga transportmedel och inte genomför längre resor än nödvändigt. Välj lokala och miljömärkta varor och välj miljömärkt el.
Börja i det lilla eftersom även det har effekt i det stora. Tillsammans kan vi hjälpa oss själva genom att hjälpa haven. Trots allt kommer syret från vartannat andetag som vi andas från havet.

Här nedan finns en fin film om hur man kan börja hemma i badrummet.

Make a Sea Change in the Bathroom from Sea Change Project on Vimeo.

Och här en om vilka förändringar du kan göra i köket.

Make a Sea Change in the Kitchen from Sea Change Project on Vimeo.

Här in film om vad du kan göra när du går och handlar.

Make a Sea Change in the Supermarket from Sea Change Project on Vimeo.

Här en film om att välja rätt transportmedel.

Make a Sea Change on the Commute from Sea Change Project on Vimeo.

Här en film om att välja rätt när man äter ute på restaurang

Make a Sea Change In the Restaurant from Sea Change Project on Vimeo.

 

Läs här om forskningsprojektet Impact som Havets Hus deltar i.

Globala målen för hållbar utveckling

Det sker även mycket positivt på global nivå just nu. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA!

Här finns samtliga globala mål: http://www.globalamalen.se/

MĂĄl 14: Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden. En tillväxt baserad på havens resurser visar på den potential haven har för global utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. Vattenbruket har i det här avseendet en nyckelroll och är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen, under förutsättning att det sker hållbart.

Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg, för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser, men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar för att säkra havens produktion av livsmedel är marint skräp, inklusive mikroplaster, och i synnerhet havsförsurningen som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar.

Läs om de olika delmålen här: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-14-hallbart-nyttja-hav-och-marina-system/

 

 


↑
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!